FORM FOLLOWS FICTION 2021

Design/konstprojekt genom Studio Mold, utställt sommaren 2021.

Bänk/Ljudinstallation i Mölndal

Form Follows Fiction, ett projekt av konst och designgruppen ”Studio Mold” kommer sommaren 2021 att ställas ut i 11 av Göteborgs kranskommuner. Detta är den tredje iterationen av projektet och denna gång flyttar utställningen ut i natur och parker. Projektet har tidigare visats, med annat innehåll, på Vandalorums Konsthall i Värnamo och på Naturhistoriska Museet i Göteborg. Utställningen lyfter fram den fiktiva entomologen och konstnären Milka Havel (1571-1631) och skall ses och upplevas som en rumslig roman. Studio Mold vill med utställningen lyfta fram fiktion som drivkraft i konstnärligt skapande, historieskrivningens ofrånkomliga fiktionalisering samt hantverkets betydelse för upplevelsen. De utspridda installationerna är 11 komponenter av en utställning som tillsammans med en webbsida lyfter fram en berättelse om ett bortglömt geni som verkade i barockens Prag. Hon utforskade, med konstnärliga metoder, insekters ljud och beteende övertygad om att det i skenbart kaos gick att hitta mönster som kunde avslöja Guds ansikte. Sökandet efter gudsbevis var vanligt i 15- och 1600-talets vetenskapliga forskning och i flera av de installationer som visas i de 11 kommunerna är förstärkning av insektsljud en gemensam faktor. Form Follows Fiction 2021 innefattar ljudinstallationer, skulpturer, möbelformgivning, bilder, texter och planteringar. Som sagt utgör de olika delarna komponenter i en större historia och därför blir bilden/berättelsen rikare och mer sammansatt ju fler av delarna som besöks. En webbsida (formfollowsfiction.se) fungerar som ett nav för berättelsen och där kan besökaren se och läsa om samtliga av de 11 delutställningarna. Dessutom finns där essäer, skrivna av konstnärer och forskare tänkta att ytterligare bidra till berättelsen om Milka Havel.

Visit formfollowsfiction.se for more information and details.